Thị thực không định cư: Thị thực O-1

O-1 là thị thực không định cư cho công dân có quốc tịch nước ngoài có khả năng hoặc thành tích vượt trội. Chương trình thị thực cho những người có khả năng đặc biệt trong lĩnh vực của họ, chẳng hạn như nghệ thuật, thể thao, khoa học hoặc một lĩnh vực kinh doanh được phép nhập cảnh vào Mỹ. Ngoài ra, những người chứng minh thành tích vượt trội trong ngành giải trí như truyền hình cũng có thể nộp đơn xin thị thực không định cư tại Mỹ này. Chỉ đối với những cá nhân được công nhận trên toàn quốc hoặc quốc tế cho kết quả vượt trội của họ trong ngành công nghiệp giải trí mới có thể có được thị thực O-1.

Dưới đây là một số loại thị thực khác thuộc phân loại thị thực O không định cư.

  • O-1A: Công dân có quốc tịch nước ngoài chứng minh khả năng đặc biệt của họ trong các lĩnh vực như giáo dục, kinh doanh, khoa học và thể thao thì đủ điều kiện để được cấp thị thực không định cư O-1A. Những người có khả năng vượt trội trong ngành nghệ thuật và giải trí không được bao gồm trong loại thị thực này.
  • O-1B: Chỉ những người có quốc tịch nước ngoài có khả năng vượt trội trong ngành giải trí - đặc biệt là truyền hình và phim ảnh mới đủ điều kiện xin loại thị thực này.
  • O-2: Thị thực không định cư này dành cho những người đi cùng với những người có thị thực O-1 trong chuyến đi đến Mỹ.
  • O-3: Công dân nước ngoài là vợ/chồng hoặc con cái chưa lập gia đình của người có thị thực O-1 và O-2 đủ điều kiện để được cấp thị thực O-3.

 

Điều Kiện Để Có Thị Thực O-1

Để chứng minh đủ điều kiện xin thị thực O-1, đương đơn phải chứng minh các kỹ năng vượt trội của mình. Ngoài ra, đương đơn cũng phải đảm bảo với Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) rằng họ sẽ đến Hoa Kỳ trong khoảng thời gian ngắn hạn.

  • Đương đơn có thể bắt đầu với việc nộp đơn Mẫu I-129.
  • Để đủ điều kiện xin loại thị thực này, người xin thị thực phải đưa ra thành tích vượt trội thông qua bằng cấp.
  • Thời gian lưu trú cho lần đầu tiên có thể kéo dài đến ba năm. USCIS có thể gia hạn sau khi xem xét thời gian cần thiết để hoàn thành một sự kiện.

Hãy Liên Lạc Với Luật Sư Di Trú Có Kinh Nghiệm

Ngoài giấy tờ cần thiết, có những yêu cầu nhất định mà những người nộp đơn phải đáp ứng trong quá trình nộp đơn xin thị thực O-1. Hãy thuê một luật sư chuyên về thị thực O-1 có thể giúp bạn tuân theo tất cả các quy định của USCIS. Chúng tôi có một đội ngũ luật sư di trú có kinh nghiệm, những người có thể hướng dẫn bạn điền đơn xin thị thực và các giấy tờ cần thiết khác một cách hợp lệ/bắt buộc và tránh các lỗi có thể xảy ra.