Thị thực không định cư: Thị thực L-1B

Thuộc vào loại thị thực không định cư, L-1B cho phép công dân nước ngoài nhập cảnh vào Hoa Kỳ với tư cách là người chuyển công tác nội bộ. Theo chương trình thị thực đặc biệt này, các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ có thể chuyển nhân viên làm việc trong các chi nhánh của họ ở các quốc gia khác sang Mỹ. Tuy nhiên, chủ lao động chỉ có thể chuyển các chuyên gia có kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực mà công ty đang hoạt động.

Ở đây, kiến thức chuyên ngành có nghĩa là các cá nhân được chuyển công tác phải hiểu được các yêu cầu về sản phẩm, dịch vụ cũng như vị trí hiện tại của các chủ lao động, hoặc các tổ chức trên thị trường quốc tế. Các nhân viên cấp cao được chuyển công tác nên có trình độ kiến thức chuyên sâu về tổ chức.

L-1B cũng cho phép các công ty nước ngoài, những doanh nghiệp chưa có văn phòng tại Mỹ, chuyển các chuyên gia có kiến thức chuyên môn của họ để thành lập doanh nghiệp ở Mỹ và xây dựng một văn phòng tại đây. Một công ty hoặc chủ lao động có thể thay mặt cho nhân viên nước ngoài nộp đơn cho thị thực L-1B.

Điều Kiện Để Có Thị Thực L-1B

Đương đơn phải đáp ứng nhiều yêu cầu để đảm bảo họ nộp đơn xin thị thực L-1B hợp lệ.

  • Chủ lao động có thể bắt đầu nộp hồ sơ cho một người lao động không định cư bằng cách nộp Mẫu I-129.
  • Đương đơn phải hoạt động kinh doanh ở Mỹ hoặc dự định thành lập văn phòng tại nước này.
  • Đương đơn phải hoạt động kinh doanh ở Mỹ hoặc dự định thành lập văn phòng tại nước này.
  • Chủ lao động nước ngoài có kế hoạch thành lập doanh nghiệp ở Mỹ phải có cơ sở vật chất kỹ thuật ở Mỹ và có nguồn vốn để bắt đầu kinh doanh.
  • Hãy Liên Lạc Với Luật Sư Di Trú Có Kinh Nghiệm

Ngoài giấy tờ cần thiết, có những yêu cầu nhất

định mà những người nộp đơn phải đáp ứng trong quá trình nộp đơn xin thị thực L-1B. Hãy thuê một luật sư chuyên về thị thực L-1B có thể giúp bạn tuân theo tất cả các quy định của USCIS. Chúng tôi có một đội ngũ luật sư di trú có kinh nghiệm, những người có thể hướng dẫn bạn điền đơn xin thị thực và các giấy tờ cần thiết khác một cách hợp lệ/bắt buộc và tránh các lỗi có thể xảy ra.