Thị thực không định cư: Thị thực L-1A

Thị thực theo chương trình thị thực không định cư của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, L-1A dành cho giám đốc điều hành hoặc quản lý của một công ty ở nước ngoài có trụ sở tại Hoa Kỳ. Loại thị thực hiện hành như là một thị thực chuyển công tác nội bộ. Nó cho phép một chủ lao động hoặc tổ chức của Hoa Kỳ chuyển một người quản lý hoặc một giám đốc điều hành đến văn phòng của họ ở Hoa Kỳ từ các chi nhánh công ty của họ ở các quốc gia khác trên cơ sở công tác ngắn hạn.

Chương trình không định cư này cũng cung cấp cho một công ty nước ngoài cơ hội để gửi một người quản lý hoặc một giám đốc điều hành đến Hoa Kỳ với mục tiêu thành lập một văn phòng ở Mỹ. Chủ lao động hoặc tổ chức có thể thay mặt cho giám đốc điều hành hoặc người quản lý nộp đơn xin thị thực để chuyển công tác đến Mỹ.

Các lao động nước ngoài được chuyển công tác cũng có thể mang theo vợ/chồng hoặc con cái của họ vẫn chưa quá 21 tuổi. Họ có thể nhập cảnh vào Mỹ thuộc diện thị thực không định cư L-2.

Điều Kiện Để Có Thị Thực L-1A

Các nhân viên hoặc tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ có thể thay mặt cho công dân nước ngoài nộp đơn xin thị thực L-1A để chuyển công tác sang Mỹ. Để đáp ứng đủ điều kiện thuộc diện thị thực này, họ phải đáp ứng các yêu cầu nhất định.

  • Họ cần thay mặt cho một giám đốc điều hành hoặc quản lý có quốc tịch nước ngoài nộp hồ sơ người lao động không định cư bằng cách nộp Mẫu I-129.
  • Công dân nước ngoài được chuyển công tác sang Mỹ nên có mối quan hệ với công ty ở quốc gia của họ.
  • Người nộp đơn phải cung cấp một bằng chứng để cho thấy hoạt động kinh doanh khả thi của mình ở Mỹ. Các văn phòng mới trong nước phải đưa ra bằng chứng về các cơ sở vật chất kỹ thuật an toàn và đầy đủ.

Hãy Liên Lạc Với Luật Sư Di Trú Có Kinh Nghiệm

Ngoài giấy tờ cần thiết, có những yêu cầu nhất định mà những người nộp đơn phải đáp ứng trong quá trình nộp đơn xin thị thực L-1A. Hãy thuê một luật sư chuyên về thị thực L-1A có thể giúp bạn tuân theo tất cả các quy định của USCIS. Chúng tôi có một đội ngũ luật sư di trú có kinh nghiệm, những người có thể hướng dẫn bạn điền đơn xin thị thực và các giấy tờ cần thiết khác một cách hợp lệ/bắt buộc và tránh các lỗi có thể xảy ra.