Thị thực không định cư: Thị thực J-1

Được nhiều người biến đến là Thị Thực Khách Trao Đổi, chương trình thị thực J-1 cho phép công dân nước ngoài nhập cảnh (khách trao đổi nước ngoài), những người muốn học tập hoặc làm việc tại Mỹ. Loại thị thực này là một phần của Đạo Luật Trao Đổi Văn Hóa Và Giáo Dục Lẫn Nhau, với mục tiêu chính là phát triển văn hóa, là nơi mà công dân Hoa Kỳ và các công dân ở các quốc gia khác chia sẻ kiến thức và ý tưởng với nhau.

Theo chương trình thị thực J-1, Bộ Ngoại giao cho phép công dân nước ngoài ở Mỹ với mục đích học tập, giảng dạy hoặc thực hiện nghiên cứu. Ngoài ra, loại thị thực này cũng bao gồm những ai muốn nhập cảnh vào Mỹ như sinh viên, giáo viên, giáo sư, huấn luyện viên, nhà nghiên cứu, bác sĩ hoặc cố vấn.

Người nộp đơn xin thị thực J-1 phải được bảo lãnh bởi một cơ sở chính phủ hoặc một doanh nghiệp tư nhân được Bộ Ngoại giao công nhận. Thời gian lưu trú của người sở hữu thị thực J-1 phụ thuộc vào tính chất của các hoạt động.

Điều Kiện Để Có Thị Thực J-1

Tương tự như các chương trình thị thực khác, J-1 đi kèm với một số yêu cầu mà các đương đơn phải đáp ứng. Các yêu cầu bao gồm từ việc đủ điều kiện đến tính chất của hoạt động được thực hiện ở Hoa Kỳ.

  • Đương đơn phải có Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Cho Khách Trao Đổi (Mẫu DS-2019) từ một doanh nghiệp tư nhân bảo lãnh hoặc cơ sở chính phủ.
  • Đương đơn phải chứng minh rằng họ có nơi cư trú vĩnh viễn bên ngoài Hoa Kỳ mà họ sẽ không từ bỏ.

Hãy Liên Lạc Với Luật Sư Di Trú Có Kinh Nghiệm

Ngoài giấy tờ cần thiết, có những yêu cầu nhất định mà những người nộp đơn phải đáp ứng trong quá trình nộp đơn xin thị thực J-1. Hãy thuê một luật sư chuyên về thị thực J-1 có thể giúp bạn tuân theo tất cả các quy định của USCIS. Chúng tôi có một đội ngũ luật sư di trú có kinh nghiệm, những người có thể hướng dẫn bạn điền đơn xin thị thực và các giấy tờ cần thiết khác một cách hợp lệ/bắt buộc và tránh các lỗi có thể xảy ra.