Thị thực không định cư H-3

Thị thực không định cư cho người nước ngoài, chương trình thị thực H-3 cho phép các thực tập sinh và khách trao đổi giáo dục đặc biệt từ các quốc gia khác được lưu trú ngắn hạn tại Hoa Kỳ. Theo chương trình của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS), họ được phép ở Mỹ sau khi một cá nhân hoặc tổ chức thay mặt họ nộp hồ sơ xin thị thực H-3. Những người sở hữu thị thực hợp pháp có thể mang theo vợ/ chồng và con cái của họ trong chuyến đi không định cư đến Mỹ. Cần phải đảm bảo rằng trẻ em đi cùng với người có thị thực không quá 21 tuổi.

Trong trường hợp thực tập sinh thuộc diện H-3, thì một chủ lao động hoặc tổ chức ở Mỹ mời công dân nước ngoài nhận đào tạo liên quan đến một số công việc mà người sở hữu thị thực sẽ làm việc ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Thêm vào đó, những người bảo lãnh cần phải chứng minh rằng việc đào tạo được cung cấp có liên quan đến công việc của họ và có một lịch trình đào tạo cố định.

Để có được thị thực H-3, đương đơn phải điền vào Mẫu I-129 người lao động không định cư với thông tin chi tiết về tính chất của chương trình đào tạo hoặc chuyến viếng thăm trao đổi giáo dục đặc biệt. Sau khi được chấp thuận, công dân nước ngoài được phép ở lại Mỹ trong hai năm. Nếu thị thực H-3 được chấp thuận cho chuyến viếng thăm trao đổi giáo dục đặc biệt, thì người sở hữu thị thực có thể lưu trú ở Mỹ tối đa 18 tháng.

Điều Kiện Để Có Thị Thực H-3

Chủ lao động hoặc tổ chức Hoa Kỳ có thể thay mặt nộp hồ sơ xin thị thực H-3 hoặc thực tập sinh và khách trao đổi giáo dục đặc biệt nộp hồ sơ trực tiếp. Để có được thị thực, họ cần phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định.

  • Người nộp đơn phải đưa ra bằng chứng chỉ ra rằng các công dân nước ngoài mà họ đang mời không tham gia các chương trình đào tạo khác ở quốc gia của họ.
  • Họ phải chứng minh rằng việc đào tạo hoặc chương trình sẽ mang lại lợi ích cho các học viên, những người dự định sử dụng kiến thức thu hoạch được để làm các công việc ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.
  • Đương đơn phải mô tả mục đích và tính chất của chương trình đào tạo một cách chi tiết. Trong trường hợp khách trao đổi giáo dục đặc biệt, người nộp đơn phải thông báo về sự tham gia của công dân nước ngoài trong một chương trình.

Hãy Liên Lạc Với Luật Sư Di Trú Có Kinh Nghiệm

Ngoài giấy tờ cần thiết, có những yêu cầu nhất định mà những người nộp đơn phải đáp ứng trong quá trình nộp đơn xin thị thực H-3. Hãy thuê một luật sư chuyên về thị thực H-3 có thể giúp bạn tuân theo tất cả các quy định của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ. Chúng tôi có một đội ngũ luật sư di trú có kinh nghiệm, những người có thể hướng dẫn bạn điền đơn xin thị thực và các giấy tờ cần thiết khác một cách hợp lệ/bắt buộc và tránh các lỗi có thể xảy ra.