Thị thực không định cư: Thị thực H-2B

Thị thực không định cư, H-2B là chương trình thị thực phi nông nghiệp của Hoa Kỳ cho phép người lao động nước ngoài lưu trú ngắn hạn ở nước này. Theo thị thực, công dân từ các quốc gia khác có thể có làm việc theo thời vụ tại khu vực phi nông nghiệp của quốc gia này. Công dân nước ngoài quan tâm có thể có được thị thực H-2B khi các chủ lao động Hoa Kỳ thuê họ cho các công việc phi nông nghiệp trong một thời gian tạm thời. Người sử dụng lao động cũng phải đáp ứng một vài yêu cầu để nộp đơn cho chương trình thị thực này.

Chủ lao động Hoa Kỳ có thể bắt đầu với Mẫu I-129, mà chủ lao động có thể thay mặt cho công nhân từ các quốc gia khác để điền. Ngay bây giờ, giới hạn H-2B cho phép 66,000 thị thực mỗi năm tài chính. Theo quy định của USCIS về thị thực H-2B, người sử dụng lao động thuê lao động nước ngoài theo chương trình thị thực phi nông nghiệp phải trả tiền lương hiện hành cho cá nhân được thuê.

Các công dân nước ngoài được hưởng các khoản trợ cấp mà người lao động Mỹ nhận được theo luật lao động Mỹ. Thêm vào đó, trách nhiệm của một người sử dụng lao động là sắp xếp điều kiện nơi ở cho công nhân được thuê.

Điều Kiện Để Có Thị Thực H-2B

Chủ lao động Hoa Kỳ có thể đóng vai trò đương đơn và thay mặt cho các lao động nước ngoài tiềm năng nộp đơn xin thị thực H-2B.

  • Người nộp đơn cần phải chứng minh rằng họ không tìm thấy công nhân ở Mỹ cho một số công việc thời vụ nhất định. Họ cũng có thể nộp đơn xin thị thực không định cư cho các công việc thời vụ phi nông nghiệp mà người lao động Mỹ không muốn làm.
  • Người nộp đơn phải chứng minh rằng việc tuyển dụng là một quá trình ngắn hạn và người lao động nước ngoài được thuê cho vị trí đó sẽ trở về quốc gia của họ sau khi công việc được hoàn thành.
  • Chủ lao động thay mặt cho người lao động nước ngoài phải điền vào mẫu I-129 với Sở Di trú và Hải Quan Hoa Kỳ.

Hãy Liên Lạc Với Luật Sư Di Trú Có Kinh Nghiệm

Ngoài giấy tờ cần thiết, có những yêu cầu nhất định mà những người nộp đơn phải đáp ứng trong quá trình nộp đơn xin thị thực H-2B. Hãy thuê một luật sư chuyên về thị thực H-2B có thể giúp bạn tuân theo tất cả các quy định của USCIS. Chúng tôi có một đội ngũ luật sư di trú có kinh nghiệm, những người có thể hướng dẫn bạn điền đơn xin thị thực và các giấy tờ cần thiết khác một cách hợp lệ/bắt buộc và tránh các lỗi có thể xảy ra.