Thị thực không định cư: Thị thực H-2A

Thị thực H-2A là thị thực ngắn hạn và không định cư, cho phép công dân nước ngoài nộp đơn xin việc làm thuộc nông nghiệp theo thời vụ ở Mỹ. Ở đây, các cá nhân từ các quốc gia khác có thể nộp đơn vào các vị trí nông nghiệp đang trống vì công dân Hoa Kỳ không có khả năng thực hiện chúng hoặc không muốn làm công việc đó. Chương trình thị thực này rất hữu ích cho những chủ lao động nông nghiệp ở Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn lao động trong nước.

Mặc dù Hoa Kỳ đã không áp dụng giới hạn thị thực cho chương trình thị thực H-2A, nhưng Phân Bộ Giờ và Tiền Lương Hoa Kỳ theo dõi sát sao các chủ lao động nộp đơn xin H-2A để đảm bảo rằng các nhân viên nông nghiệp thời vụ từ các quốc gia khác được đối xử đúng cách.

Những người lao động thuộc diện H-2A được trả mức lương tương đương mỗi giờ như những gì người lao động Mỹ nhận được. Thêm vào đó, trách nhiệm của chủ lao động là cung cấp nhà ở miễn phí cho những người lao động thuộc diện H-2A được thuê.

Điều Kiện Để Có Thị Thực H-2A

Chương trình thị thực theo thời vụ không tự nộp đơn, và chủ lao động sẽ trở thành đương đơn và nộp đơn xin thị thực thay cho công nhân của họ. Người sử dụng lao động nên:

  • Cung cấp và thông báo các công việc nông nghiệp là tạm thời hoặc theo thời vụ.
  • Chứng minh rằng họ không tìm thấy công nhân phù hợp ở Hoa Kỳ, hoặc công dân Hoa Kỳ không quan tâm đến việc làm thời vụ.
  • Chứng minh rằng người lao động thuộc diện H-2A có quốc tịch nước ngoài sẽ được đối xử giống như cách đối xử với người lao động Hoa Kỳ. Ngoài ra, người sử dụng lao động cũng phải đưa ra bằng chứng rằng họ sẽ cung cấp cho người lao động được thuê mức lương tương tự như người lao động Mỹ đang nhận được công việc tương tự.
  • Nộp hồ sơ xin thị thực H-2A với chứng nhận lao động từ Bộ Lao động Hoa Kỳ (DOL) cho công việc tạm thời.

Thị thực H-2A là một quá trình gồm nhiều bước bắt đầu bằng cách nộp đơn cho Bộ Lao Động Hoa Kỳ. Sau đó, người sử dụng lao động phải cung cấp cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) Mẫu I-129. Tiếp theo, những người lao động quan tâm ở nước ngoài có thể nộp đơn xin thị thực này.

Hãy Liên Lạc Với Luật Sư Di Trú Có Kinh Nghiệm

Ngoài giấy tờ cần thiết, có những yêu cầu nhất định mà những người nộp đơn phải đáp ứng trong quá trình nộp đơn xin thị thực H-2A. Hãy thuê một luật sư chuyên về thị thực H-2A có thể giúp bạn tuân theo tất cả các quy định của USCIS. Chúng tôi có một đội ngũ luật sư di trú có kinh nghiệm, những người có thể hướng dẫn bạn điền đơn xin thị thực và các giấy tờ cần thiết khác một cách hợp lệ/bắt buộc và tránh các lỗi có thể xảy ra.