Thị thực không định cư: Thị thực H-1B1

H-1B1 là chương trình thị thực làm việc ngắn hạn của Hoa Kỳ dành cho các chuyên gia ở Chile và Singapore. Nó là một biến thể của thị thực không định cư H-1B được gọi là H-1B1-Singapore cho công dân Singapore và H-1B1-Chile cho công dân Chile. Hoa Kỳ đã tạo ra loại thị thực làm việc đặc biệt này vào năm 2003 theo các Hiệp Định Thương Mại Tự Do.

Chương trình thị thực H-1B bao gồm 65,000 đơn xin thị thực. Trong đó, có 6,800 thị thực được lưu giữ theo biến thể H-1B1 (trong đó, 5,400 cho Singapore và 1,400 cho Chile). Hầu hết các quy tắc cho loại thị thực biến thể này tương tự như quy tắc với thị thực H-1B.

Chương trình thị thực H-1B được điều chỉnh bởi một số quy tắc và quy định của thị thực H-1B. Thời gian làm việc là một năm có thể được gia hạn hai lần nhưng chỉ gia hạn một năm cho mỗi lần. Sau đó, đương đơn được gia hạn visa bằng cách nộp Đơn Về Điều Kiện Lao Động mới.

Điều Kiện Để Có Thị Thực H-1B1

Các yêu cầu đối với H1B1 phần lớn giống với các yêu cầu của thị thực H1B. Tuy nhiên, có một số điểm phân biệt giữa chương trình thị thực biến thể với thị thực H-1B. Không cần thiết phải nộp hồ sơ lên USCIS và đương đơn có thể trực tiếp tham khảo ý kiến từ lãnh sự quán Hoa Kỳ về thị thực không định cư.

  • H-1B1 dành cho những đương đơn không đủ điều kiện tham gia chương trình H1B do không có bằng cử nhân hoặc bằng cấp giáo dục tương đương.
  • Công dân Chile và Singapore được mời làm việc cho một số nhiệm vụ đặc biệt (quản lý nông nghiệp, vật lý trị liệu, ước tính thiệt hại cứu trợ thiên tai hoặc tư vấn quản lý dành cho các chuyên gia Chile và ước tính thiệt hại cứu trợ thiên tai hoặc tư vấn quản lý dành cho công dân Singapore) có thể nộp đơn xin thị thực không định cư này.
  • Vợ/chồng của người lao động có thị thực H-1B1 cũng có thể sống cùng họ theo diện thị thực H-4. Họ cũng có thể học ở Mỹ nhưng không thể làm việc.

Hãy Liên Lạc Với Luật Sư Di Trú Có Kinh Nghiệm

Ngoài giấy tờ cần thiết, có những yêu cầu nhất định mà những người nộp đơn phải đáp ứng trong quá trình nộp đơn xin thị thực H-1B1. Hãy thuê một luật sư chuyên về thị thực H-1B1 có thể giúp bạn tuân theo tất cả các quy định của USCIS. Chúng tôi có một đội ngũ luật sư di trú có kinh nghiệm, những người có thể hướng dẫn bạn điền đơn xin thị thực và các giấy tờ cần thiết khác một cách hợp lệ/bắt buộc và tránh các lỗi có thể xảy ra.