Thị thực không định cư: Thị thực H-1B

Thị thực không định cư theo Đạo luật Di trú và Nhập tịch, thị thực H-1B dành cho các chuyên gia nước ngoài muốn làm việc tại Hoa Kỳ trong khoảng thời gian ngắn hạn. Họ chỉ đủ điều kiện xin thị thực khi các chủ lao động Mỹ thuê lao động nước ngoài đủ tiêu chuẩn làm việc cho họ. Để có được thị thực H-1B, một chủ lao động Hoa Kỳ và một chuyên gia nước ngoài phải làm việc cùng nhau và đáp ứng các điều kiện và quy định của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS).

Số lượng thị thực H-1B bị hạn chế mỗi năm. Giới hạn H-1B tối đa cho phép là 65,000 thị thực hàng năm. Trong một số trường hợp, một số người nộp đơn được miễn tính trong giới hạn số lượng thị thực. Điều đó xảy ra khi đương đơn là một trong 20,000 người đầu tiên. Ngoài ra, giới hạn này không được áp dụng khi một lao động nước ngoài được tuyển dụng bởi một học viện giáo dục cấp cao ở Mỹ.

Trong suốt quá trình phê duyệt, USCIS cân nhắc một số điều kiện - bao gồm trình độ của đương đơn, bằng cử nhân hoặc bằng cấp tương đương, tính chất của nhiệm vụ và chủ lao động bảo lãnh.

Điều Kiện Để Có Thị Thực H-1B

Từ các yêu cầu liên quan đến công việc ứng tuyển và trình độ của đương đơn, có nhiều yêu cầu phải thực hiện.

  • Công việc được cung cấp ở Mỹ phải là nghề nghiệp chuyên môn đòi hỏi trình độ học vấn cao hơn hoặc ít nhất là bằng cử nhân.
  • Bằng cấp được cung cấp bởi đương đơn phải từ một trường đại học hoặc cao đẳng công nhận.
  • Bộ Lao động và USCIS đảm bảo rằng công việc của chuyên gia nước ngoài sẽ không ảnh hưởng đến điều kiện làm việc ở Mỹ.
  • Chủ lao động không được phép giao việc cho một chuyên gia nước ngoài cho đến khi USCIS chấp thuận đơn đăng ký.
  • Các chủ lao động Hoa Kỳ cần phải đảm bảo rằng họ có đủ ngân sách để trả cho các chuyên gia nước ngoài được tuyển dụng.

Hãy Liên Lạc Với Luật Sư Di Trú Có Kinh Nghiệm

Ngoài giấy tờ cần thiết, có những yêu cầu nhất định mà những người nộp đơn phải đáp ứng trong quá trình nộp đơn xin thị thực H-1B. Hãy thuê một luật sư chuyên về thị thực H-1B có thể giúp bạn tuân theo tất cả các quy định của USCIS. Chúng tôi có một đội ngũ luật sư di trú có kinh nghiệm, những người có thể hướng dẫn bạn điền đơn xin thị thực và các giấy tờ cần thiết khác một cách hợp lệ/bắt buộc và tránh các lỗi có thể xảy ra.