Thị thực không định cư: Thị thực F-1

Thị thực không định cư, F-1 là thị thực du học cho người nước ngoài muốn học tập ở Mỹ với tư cách là sinh viên toàn thời gian. Loại thị thực này bao gồm tất cả những cá nhân muốn nộp đơn cho trường tiểu học hoặc giáo dục bậc đại học. Các sinh viên quốc tế quan tâm chỉ có thể nộp đơn xin thị thực khi một tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ chấp nhận đơn của họ cho các chương trình học tập cụ thể.

Không có giới hạn về thị thực F-1 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cấp. Mặc dù nó cung cấp thời hạn lưu trú ngắn hạn ở Mỹ, người sở hữu thị thực có thể học tập bất kỳ loại chương trình giáo dục nào trong một thời gian dài. Họ có thể ở Mỹ hai tháng sau khi hoàn thành chương trình giáo dục của họ.

Thị thực F-1 dành cho các sinh viên toàn thời gian. Vợ/chồng và con cái chưa lập gia đình của người sở hữu thị thực F-1 cũng có thể đi du lịch với họ thông qua thị thực F-2. Các viện giáo dục tại Hoa Kỳ cũng có một vai trò đáng quan trọng trong thị thực F-1, đặc biệt là trong Chương Trình Sinh Viên và Trao Đổi Văn Hóa (SEVP). Họ có thể có chứng nhận SEVP thông qua Mẫu I-17.

Điều Kiện Để Có Thị Thực F-1

Đương đơn phải chứng minh rằng họ được nhận vào học tại một viện giáo dục thuộc trong danh sách của SEVP.

  • Họ phải cung cấp bằng chứng cho thấy rằng bạn không có bất kỳ lý do nào để từ bỏ đất nước của bạn.
  • Các ứng viên quan tâm phải chứng minh rằng họ có đủ tiền để trang trải chi phí học tập và sinh sống ở Mỹ.
  • Đương đơn phải thành thạo tiếng Anh.

Hãy Liên Lạc Với Luật Sư Di Trú Có Kinh Nghiệm

Ngoài giấy tờ cần thiết, có những yêu cầu nhất định mà những người nộp đơn phải đáp ứng trong quá trình nộp đơn xin thị thực F-1. Hãy thuê một luật sư chuyên về thị thực F-1 có thể giúp bạn tuân theo tất cả các quy định của USCIS. Chúng tôi có một đội ngũ luật sư di trú có kinh nghiệm, những người có thể hướng dẫn bạn điền đơn xin thị thực và các giấy tờ cần thiết khác một cách hợp lệ/bắt buộc và tránh các lỗi có thể xảy ra.