Thị thực không định cư: Thị thực E-3

Một chương trình thị thực không định cư đặc biệt của Hoa Kỳ dành cho người có quốc tịch Úc, E-3 cho phép các chuyên gia trong quốc gia này làm việc trong một lĩnh vực chuyên môn. Loại thị thực này là kết quả của Hiệp Định Thương Mại Tự Do Úc-Hoa Kỳ (AUSFTA), mặc dù nó không bao giờ được tuyên bố chính thức là một phần của thỏa thuận. Chỉ những chuyên gia Úc đủ điều kiện để xin thị thực phải có bằng đại học hoặc các kỹ năng đã được chứng nhận cho các công việc liên quan ở Mỹ.

Người Úc chỉ có thể nộp hồ sơ xin thị thực E-3 nếu họ nhận được lời đề nghị làm việc xác thực từ chủ lao động hoặc tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, các đương đơn phải chứng minh rằng họ có kinh nghiệm liên quan để nhận công việc đó. Thị thực này có thời gian lưu trú hai năm, và có thể được gia hạn nhiều lần trong cùng một khoảng thời gian.

Vợ/chồng và con cái chưa lập gia đình (chỉ những người dưới 21 tuổi) có thể đi cùng đương đơn thuộc diện E-3 theo chương trình thị thực E3-D. Vợ hoặc chồng của họ không nhất thiết phải là là cư dân Úc. Họ cũng có thể làm việc tại Hoa Kỳ sau khi nhận được Giấy Phép Lao động (EAD).

Điều Kiện Để Có Thị Thực E-3

Ngoài việc chứng minh là công dân Úc, có một số yêu cầu mà người nộp đơn phải đáp ứng trong quá trình nộp hồ sơ xin thị thực E-3.

  • Đương đơn phải đưa ra một lời đề nghị hợp pháp từ một chủ lao động Hoa Kỳ.
  • Đương đơn phải nộp Đơn Điều kiện Lao động (LCA), thông báo cho Bộ Lao động Hoa Kỳ liệu cá nhân Úc có đủ điều kiện làm việc tại Hoa Kỳ.
  • Đương đơn phải có ít nhất một bằng cử nhân trong một lĩnh vực chuyên môn.
  • Họ phải điền vào Mẫu I-129.

Hãy Liên Lạc Với Luật Sư Di Trú Có Kinh Nghiệm

Ngoài giấy tờ cần thiết, có những yêu cầu nhất định mà những người nộp đơn phải đáp ứng trong quá trình nộp đơn xin thị thực E-3. Hãy thuê một luật sư chuyên về thị thực E-3 có thể giúp bạn tuân theo tất cả các quy định của USCIS. Chúng tôi có một đội ngũ luật sư di trú có kinh nghiệm, những người có thể hướng dẫn bạn điền đơn xin thị thực và các giấy tờ cần thiết khác một cách hợp lệ/bắt buộc và tránh các lỗi có thể xảy ra.