Thị thực không định cư: Thị thực E-2

Các cá nhân hoặc doanh nghiệp thuộc quốc gia có hiệp ước thương mại và hải quan với Mỹ có thể có được thị thực E-2 để đầu tư vốn vào quốc gia này. Thị thực không định cư cho phép các nhà đầu tư nước ngoài làm việc tại Mỹ để phát triển một doanh nghiệp. Các nhân viên của một công ty hoặc một chủ lao động thuộc diện E-2 cũng đủ điều kiện xin thị thực theo các điều kiện nhất định.

Các cá nhân từ các quốc gia có hiệp ước hiện đang sinh sống ở Mỹ có thể yêu cầu thay đổi để nhận thị thực E-2. Các chủ lao động đủ điều kiện hoặc những nhà đầu tư có hiệp ước có thể bắt đầu với Mẫu I-129. Sau khi được xét duyệt và cho phép, họ có thể ở lại ở Mỹ tối đa hai năm. Họ có thể gia hạn thời gian lưu trú thêm hai năm sau khi yêu cầu gia hạn lưu trú. Không có giới hạn về số lần gia hạn theo chương trình thị thực E-2.

Điều Kiện Để Có Thị Thực E-2

Đương đơn phải là công dân của một quốc gia hiện đang có một hiệp ước thương mại và hàng hải với Hoa Kỳ.

  • Đương đơn cần chứng minh rằng họ sẽ ở lại Hoa Kỳ với mục đích phát triển và định hướng hoạt động doanh nghiệp đầu tư.
  • Đối với một nhân viên, điều quan trọng là phải chứng minh rằng đương đơn đến từ quốc gia có hiệp ước của nhà đầu tư đang phát triển và định hướng hoạt động doanh nghiệp đầu tư ở Mỹ.
  • Đương đơn phải đưa ra bằng cấp để chứng minh chuyên môn trong lĩnh vực hoạt động.

Hãy Liên Lạc Với Luật Sư Di Trú Có Kinh Nghiệm

Ngoài giấy tờ cần thiết, có những yêu cầu nhất định mà những người nộp đơn phải đáp ứng trong quá trình nộp đơn xin thị thực E-2. Hãy thuê một luật sư chuyên về thị thực E-2 có thể giúp bạn tuân theo tất cả các quy định của USCIS. Chúng tôi có một đội ngũ luật sư di trú có kinh nghiệm, những người có thể hướng dẫn bạn điền đơn xin thị thực và các giấy tờ cần thiết khác một cách hợp lệ/bắt buộc và tránh các lỗi có thể xảy ra.