Thị Thực Du Lịch: B1

Thị thực B1, một thị thực khách công tác không định cư đến Mỹ, dành cho những cá nhân từ các quốc gia nước ngoài đang đi du lịch đến quốc gia này cho một chuyến công tác hợp pháp ngắn hạn. Một người có thị thực B1 phải có kinh phí để trang trải chi phí chuyến đi và nơi cư trú bên ngoài Hoa Kỳ. Dạng khách công tác không bao gồm bất kỳ loại lao động nào ở Mỹ hoặc nhận bất kỳ loại thanh toán nào. Tuy nhiên, nó có thể bao gồm các chi phí đi lại phát sinh.

Thị thực B1 đi kèm với một khoảng thời gian giới hạn cụ thể. Ngoài ra, chuyến đi ngắn hạn chỉ nên giới hạn ở các hoạt động liên quan đến kinh doanh, chẳng hạn như tham dự hội nghị, cuộc họp kinh doanh và các hoạt động đa dạng khác không bao gồm thực hiện kinh doanh tại Hoa Kỳ.

Chúng tôi có thể giúp du khách nhận được thị thực B1 để được nhập cảnh ngắn hạn vào quốc gia này. Luật sư di trú có kinh nghiệm tại công ty sẽ xử lý các công việc liên quan đến việc nộp các tài liệu cần thiết liên quan đến thị thực du lịch.

Tiêu Chí Xét Duyệt Cho Thị Thực B1

Việc nộp đơn xin thị thực B1 vài ngày trước khi nhập cảnh là rất quan trọng. Người nộp đơn phải chứng minh một số điều kiện để có được thị thực. Chúng bao gồm:

  • Mục đích của chuyến công tác. Nó bao gồm việc mô tả tính chất của hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ.
  • Khoảng thời gian lưu trú ở Mỹ để công tác.
  • Khả năng chi trả các chi phí của chuyến đi. Nó cũng bao gồm các chi phí liên quan đến việc lưu trú.
  • Có địa chỉ thường trú bên ngoài Hoa Kỳ. Nó nên là một nơi mà du khách đảm bảo sẽ trở về sau chuyến đi.

Hãy Liên Lạc Với Luật Sư Di Trú Chuyên Thị Thực Công Tác Có Kinh Nghiệm

Ngoài giấy tờ cần thiết, có những yêu cầu nhất định mà những người nộp đơn phải đáp ứng trong quá trình nộp đơn xin thị thực B-1. Hãy thuê một luật sư chuyên về thị thực B-1 có thể giúp bạn tuân theo tất cả các quy định của USCIS. Chúng tôi có một đội ngũ luật sư di trú có kinh nghiệm, những người có thể hướng dẫn bạn điền đơn xin thị thực và các giấy tờ cần thiết khác một cách hợp lệ/bắt buộc và tránh các lỗi có thể xảy ra.